Фінансова звітність

2019

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про річну фінансову звітність
Кредитної спілки «Калина» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо звітних даних Кредитної спілки «Калина» за рік, що закінчився
31 грудня 2019 року

ПРИМІТКИ
до фінансової звітності Кредитної спілки «Калина»

ЗВІТ
про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ
кредитної спілки “Калина” за 2019 рік

Архів фінансової звітності:

2018 рік (PDF)

2017 рік (PDF)

2016 рік (PDF)