Загальні збори КС “Калина” 2019 рік.

Повідомляємо, що загальні збори членів кредитної спілки «Калина» відбудуться 03 травня 2019 р. о 16 год. 30 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, у приміщенні актового залу корпусу №1 Тернопільського національного економічного університету.

Реєстрація з 16.00 год. (при собі мати паспорт, або інші документи, що засвідчують особу).

Порядок денний

  1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради за 2018 рік.
  2. Заслуховування та затвердження звіту правління за 2018 рік.
  3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету за 2018 рік.
  4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії за 2018 рік.
  5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Калина» за 2018 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки за 2019 рік.
  6. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності кредитної спілки «Калина» за 2019 рік.
  7. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2019 рік.

Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки можна подавати у письмовій формі спостережній раді не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення.

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження: у разі особистої участі – шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє; у разі представлення за довіреністю – шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє та відповідної довіреності.

Довідки тел. (0352) 43-23-25
    Спостережна рада КС „Калина”