Загальні збори КС “Калина” 2022 рік

повідомляє, що чергові загальні збори членів кредитної спілки відбудуться 04 жовтня 2022 року о 10:00 у приміщенні кредитної спілки «Калина» за адресою: 46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 8, офіс 4

Реєстрація учасників загальних зборів проводитиметься за місцем проведення загальних зборів з 09:30 до 10:00

Порядок денний загальних зборів:

  1. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради, правління, кредитного комітету, звіту та висновку ревізійної комісії кредитної спілки «Калина» за 2021р.
  2. Затвердження річної фінансової звітності та результатів діяльності кредитної спілки «Калина» за 2021рік.
  3. Обрання членів спостережної ради та ревізійної комісії кредитної спілки «Калина».
  4. Внесення змін до Положення про спостережну раду кредитної спілки «Калина», Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Калина», Положення про правління кредитної спілки «Калина», Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Калина», шляхом затвердження цих положень в новій редакції.
  5. Про делегування спостережній раді кредитної спілки «Калина» повноважень щодо затвердження організаційної структури кредитної спілки; політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів кредитної спілки; політики винагороди кредитної спілки.
  6. Про встановлення обов’язковості унесення всіма членами кредитної спілки член­сь­ко­го внеску до резервного капіталу.

Учасники загальних зборів повинні мати при собі паспорт громадянина України.
Телефон для довідок: (0352) 432325.

Спостережна рада кредитної спілки «Калина»