Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування»

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України
«Про споживче кредитування» та пункту 26 розділу V Положення
про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, що затверджений постановою правління Національного банку України №79 від 09 липня 2021р.

– кредитна спілка не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки;

– кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

– кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості на наступний робочий день після порушення споживачем погодженого графіку платежів, який є додатком до договору про споживчий кредит.

– порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);

– порядок повідомлення кредитодавця, про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник;

– порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості – заборгованість погашається готівкою в касі кредитної спілки або безготівково на рахунок кредитної спілки п/р UA483385450000026506300577510 в ФТОУ АТ “ОЩАДБАНК” МФО 338545 у порядку, що визначений відповідним договором про споживчий кредит.

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг 

Порядок повідомлення споживача фінансових послуг